Note 5 được mấy tháng thì hỏng cảm ứng điên dung dành cho tay. Chỉ còn dùng dc bằng bút. Ai biết chỉ lỗi này ko ?