Trích dẫn Gửi bởi Quân A
Máy tôi N920P base bank: ....BPC3 lên 6.0.1 cũng bị bất sóng tôi tìm được 2 cách giải quyết sau:
1. Reset factory: Sau khi reset là máy lại có sóng
2. Bấm ##72786#. Reset lại cái là xong. Máy bảo "This will reset the provisioning parametters to Factory default" > Yes. => khởi động lại là sóng đầy ngay.
Vụ này hóng được ở đây: <div class="link-essentials-favicon">
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
http://forum.xda-developers.com/general/xda-assist/sprint-note-4-sm-n910p-signal-6-0-1-t3344730</div>

Phát sinh vụ khác: Máy cứ đòi Activate Hand Free, chưa biết làm sao để disable. Bác nào biết bảo tôi với.
Cám ơn bác Quân A đã chia sẻ 2 cách này. Rất hiệu quả ^^ Còn vụ Acviation Hands Free, bác cái Appvn rồi tải app tên Package Disabler Pro. Dùng nó để vô hiệu hóa dòng com.samsung.sdm là hết.