Trong khi chờ rom cook chính thức cho Galaxy Note 5 thì mình mở topic này để AE thảo luận và trao đổi tất tật về Galaxy Note 5

1. Hướng dẫn root, cài recovery,...
2. Thảo luận về sản phẩm, chế độ khuyến mại, các kiểu trước khi mua.
3. Thảo luận về hướng dẫn sử dụng, làm quen sản phẩm
4. Thảo luận về bugs, fix và các thứ liên quan
5. Đánh giá về pin, điểm,...
6. Thảo luận khác về Note 5...
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
SAMSUNGVIET
​</div>