mình đang xài note 5. mỗi lần mình cài kết nối nhanh để kết nối với tv thì máy lại báo là có bản cập nhật mới. mình click vào 2 tùy chọn là thoát hay cập nhật thì đều bụ thoát ra màn hình chính. ko thực hiện kết nối được. nhờ các bạn chỉ giúp