note 5 của e vừa cập nhật một bản cập nhật nhỏ khoảng 90mb. nhưng bị báo lỗi không cập nhật đc. sau đó thì vào xem thông tin thiết bị thì không xem được. bị thoát ra ngoài. báo rằng cài đặt đã dừng . như thế là bị làm sao ạ. có ai rành chỉ cho e với ạ