[color=rgb(17, 17, 17)]galaxy note 5 n920s n920k n920l usim personalization đã fix được.
máy bị khóa khi lắp sim vào,hanset và up rom không hết khóa.
mọi chức năng full sau khi fix,giữ nguyên imei zin,up rom và hanset không bị khóa lại.
hình ảnh galaxy note 5 n920s n920k n920l usim personalization.
[/color]
[color=rgb(17, 17, 17)][/color]
[color=rgb(17, 17, 17)]video galaxy note 5 n920s n920k n920l usim personalization.
<div data-s9e-mediaembed="youtube" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%" src="//www.youtube.com/embed/7sqha457blg"></iframe>
</div>[/color]​</div>