máy nfc luôn trong tình trạng tìm tại cài bản rom nfc bị lag