có ai dùng kernel arter97 v11 ko cho e hỏi có ai bị wakelock ntn ko ah (. và fix ntn ah

[img]data/attachments/34/34654-979d537b2ee14fda098b0e7cb8eb3bbd.jpg[/img]