các bác cho em hỏi note5 của em có bình thường không khi lúc nào cũng mở 3g? kể cả khi em.tắt dữ liệu mạng rồi.

cảm ơn các bác.

[img]data/attachments/34/34793-28f277a4aefc26bb4225e2fbb2fa3744.jpg[/img]