có 4 cái ứng dụng hàn quốc trên máy của mình, vào titanitum backup không tìm thấy, làm sao xóa được hả các bác @@ nhờ cao thủ chỉ giùm. mình đang ở 6.0.1 đã root.