mấy bác cho em xinh cái link rôt máy này với nhé
và cho em hỏi dùng room nào thì ok nhé mấy bác.thanks all