mình để ý màn hình khóa của note 5 có 1 lớp sương phủ nên nhìn màn hình nó k tươi và sáng như ở màn hình chính .