như title ạ. máy em 920c vn. cắm cáp thì window explorer vẫn hiện thị nhưng trên smart switch thì không nhận, thay cáp khác vẫn không nhận. có bác nào bị hiện tượng trên không?