mấy bạn cho mình hỏi là có cách nào khôi phục lại hình ảnh hay video bị xóa trên máy không , và không cần phải root á