cuối cùng sau bao ngày đợi mong thì đã có cho em nó, công nhận thấy n9200 chỉ cho 1 thị trường nhỏ mà đc up date chỉ sau bản c ( quốc tế) , s/l/k ( mej đẻ).

bác nào n9200 ota nhé, e đang kéo 3g nên chưa có ảnh lên, cả bản trung quốc và hồng kông đều có rồi nhé.

[img]data/attachments/36/36500-5a268d49714426cddcc59522d4a43305.jpg[/img]