em lên 6.0 mà qua đêm tụt mất 40% như trong hình.anh nào giuos em với

[img]data/attachments/36/36611-21bb316b047c73d07093e1915dc4ae0b.jpg[/img]