em dùng rom gôc trên n920c mà có 3vđ em tìm mãi k ra nên lên hỏi các bác.
1- khi nhận cuộc gọi k có chế độ đưa lên tai là tự trả lời ạ?
2- tắt popup khi nhận tin nhắn ở đâu? và muốn k hiện nội dung trên status bar nữa
3- smart stay đã bật nhưng sau 30s k động vào màn hình, dù vẫn đang nhìn vào mà màn vẫn bị tắt. cái này có vđ k ạ?