cho e hỏi thay kiếng màng hình nhiu ạ. e bị nhức kiến lại tiệm bảo thay hết chứ ko có kiếng màng hình