ae giúp em vs máy em n920w8 canada update lên 6.0 ko bị deep sleep gì cả ( dù đã mhayr knock ) mạng miết pin đều ok ! nhưng sau 1 tuần bình thường hôm nay khi em khởi đọng lai máy thì trình duyệt ( đã cập nhật lên 4.0 ) tự dưng trở lại giao diện củ 5.1.1 . em đã nhờ hổ trợ ss nhưng chưa tìm ra dc lỗi . anh e cao tay cho em thỉnh giáo . cảm ơn ae vì đã đọc bài

[img]data/attachments/37/37530-f829d499ad2379f7e027311115719aaf.jpg[/img][img]data/attachments/37/37531-cef18825ef18bf7c70812ec92f4b745d.jpg[/img][img]data/attachments/37/37530-f829d499ad2379f7e027311115719aaf.jpg[/img][img]data/attachments/37/37531-cef18825ef18bf7c70812ec92f4b745d.jpg[/img][img]data/attachments/37/37532-193c3ac634670fa09b0a3e15c9242a44.jpg[/img]