xin công đồng giúp em.
e không hiểu vì sao. từ khi máy e lên 6.0 thì máy e k thể cày theme dc nua.
khi e đem len bảo hành và cài đặt máy lại nó cũng vậy.
xin giúp e. cảm on !