các bác cho e hỏi:khi tin nhắn đến đt của e thì thời gian hiện tin nhắn đến luôn cao hơn 1' so với thời gian trên đồng hồ của đt cho lên khi e nhắn tin gửi lại luôn thi tin nhắn gửi đi lại ở trên tin nhắn đến.ai bít chỉ giùm với a