tải rom gốc về flash qua odin ko được lhe: mr.vinh 0966262620. dc: 381 trường chinh m làm cho