các bác giúp e với,e flash note qua odin để lên 6.0.1,chạy xong rồi,báo pass! rồi mà sao máy của e vẫn không lên đc 6.0.1 nhỉ?
các cao nhân cho e xin ý kiến ở dưới với ạ!!!!