công cụ : file apk <div>
[img]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3a%2f%2fwww.androidfilehost. com[/img]
https://www.androidfilehost.com/?fid=24533100289590033</div>


phiên bản android 6.0.1 mớ nhất
xoá tài khoản google trên samsung s7 edge g935fd