mình nhận root cài tiếng việt cho anh em
cần liên hệ