7h on màn với 1 con flagship còn bình thường ?
chắc bạn xài stupid phone quen r :v