xin hỏi mọi người đã ai test thử thời gian của sạc nhanh ko dây dạng đứng cho s7 edge chưa. mình có mua sạc nhanh không dây cho s7 nhưng sạc rất lâu từ 10% lên 100% hết 4h. xin hỏi mọi người có như thế ko ah