chào các bác chả là em mới lấy em galaxy s7 đc chục hôm . 3 ngày đầu tiên em dùng toàn đc 6 tiếng đến 6.5 tiếng onscreen .. dao này dùng kịch thủ chỉ đc gần 5 tieng ma em dùng các tác vụ vẫn y chang như vậy .. khó hiểu thật.. hay pin máy em có vấn đề