laan đầu dùng samsung lên bỡ ngỡ không biết kich hoạt ntn bác nào biết giúp e với