cho mình hỏi mình có 2 con s7 edge mới xách táy về mà sao mình kiếm bảo mật vân tay mà không thấy cho hỏi m.n có âi đag dùng bảo mật vân tay ko

gửi từ sm-g925f của tôi bằng cách sử dụng tapatalk