Cơ hội giao thương - Cá nhân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu được hỗ trợ chi phí về giống không vượt quá 2 triệu đồng/ha.Cá nhân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu được hỗ trợ chi phí về giống không vượt quá 2 triệu đồng/ha.
Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng ĐBSCL áp dụng từ ngày 22/4/2014.
Theo đó, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí mua hạt giống cây trồng để thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu vụ Xuân Hè, vụ Hè Thu, vụ Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014 - 2015 tại vùng ĐBSCL. Đối tượng được hỗ trợ là hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân. Cây trồng chuyển đổi được hỗ trợ gồm ngô, đậu tương, vừng, lạc, dưa, rau các loại.
Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu phải đảm bảo điều kiện được UBND xác nhận đã thực hiện chuyển đổi cây trồng trong vụ Xuân Hè, vụ Hè Thu, vụ Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014-2015 trên diện tích đất trồng lúa.
Việc chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.
Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu nếu đáp ứng đủ điều kiện trên được hỗ trợ chi phí về giống để chuyển đổi, nhưng không vượt quá 2 triệu đồng/1ha. Trên cùng diện tích chuyển đổi chỉ được hỗ trợ một lần.
Về cơ chế hỗ trợ, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ 100% cho các địa phương trong vùng để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu. Riêng thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 50%.
Trường hợp hụt thu do nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp, sau khi đã sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao mà vẫn còn thiếu thì ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ phần chênh lệch thiếu.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tìm hiểu thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm để xác định chủng loại cây trồng, diện tích chuyển đổi phù hợp; hướng dẫn nông dân sử dụng giống mới, quy trình kỹ thuật chuyển đổi. Căn cứ nhu cầu thực tế về chuyển đổi trên đất lúa của địa phương, các tỉnh, thành phố nghiên cứu xem xét có chính sách hỗ trợ bổ sung ngoài chính sách quy định tại quyết định này.

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn