Cơ hội giao thương - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản kiến nghị Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) xem xét sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi của hai dòng hàng protein cô đặc và thực phẩm bổ sung lên mức 10% hoặc 15%.


Tổng cục Hải quan vừa có văn bản kiến nghị Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) xem xét sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi của hai dòng hàng protein cô đặc và thực phẩm bổ sung lên mức 10% hoặc 15%.

Theo Tổng cục Hải quan, việc phân loại mặt hàng trên còn có nhiều quan điểm khác nhau. Đây là mặt hàng phức tạp trong nhận định, phân loại và là hàng tiêu dùng, không phải nguyên liệu cho sản xuất nên mức thuế nhập khẩu 5% là thấp.
Hiện tại, mức thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng có sự chênh lệch lớn (Protein cô đặc và chất protein được làm rắn áp dụng thuế suất 5% trong khi “thực phẩm bổ sung” áp dụng thuế suất 15%) nên khả năng xảy ra gian lận thương mại cao.


CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn