Cơ hội giao thương - Ngày 25/12/2014, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3419/BXD-GĐ gửi Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 25/12/2014, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3419/BXD-GĐ gửi Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo công văn của Bộ Xây dựng, sự cố sập hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vào sáng ngày 16/12/2014 cho thấy, thực trạng công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số dự án thủy điện vừa và nhỏ còn nhiều tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn công trình và tính mạng con người.
Thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng quản lý chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát các hoạt động đầu tư xây dựng, công tác quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công xây dựng, nghiệm thu các công trình, đặc biệt là các công trình đang thi công xây dựng đường hầm, có điều kiện địa chất công trình phức tạp và tiến độ thi công kéo dài, để tránh lặp lại sự cố tương tự như đã xảy ra tại công trình Thủy điện Đa Dâng.
Trường hợp phát hiện các sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đề nghị Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước 15/02/2015.

Lê Kim Liên

Theo cohoigiaothuong.com.vn