Cơ hội giao thương - Vietsovpetro không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô, condensate, khí thiên nhiên tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.


Vietsovpetro không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô, condensate, khí thiên nhiên tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 176/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013.
Cụ thể, các loại thuế áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí bao gồm: Thuế tài nguyên; thuế xuất khẩu; thuế đặc biệt; phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; các loại thuế, phí, lệ phí khác.
Thông tư 176 áp dụng đối với sản phẩm hàng hoá là dầu thô, condensate và khí thiên nhiên do Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” khai thác và giữ được từ lô 09-1 đã xuất bán (kể cả trao đổi), không bao gồm sản phẩm phi hàng hóa và hao phí công nghệ sản phẩm.
Thông tư 176 cũng quy định nguyên tắc xác định giá tính thuế là giá bán dầu thô, condensate được xác định theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng. Trường hợp dầu thô, condensate được bán không theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, giá tính thuế được xác định phù hợp với thông lệ quốc tế về xuất bán dầu thô.
Bên cạnh đó, giá tính thuế đối với khí thiên nhiên là giá bán khí thiên nhiên được xác định theo Hợp đồng mua bán khí Lô 09-1 được các phía tham gia Liên doanh phê duyệt.
Cũng theo hướng dẫn tại thông tư này, toàn bộ sản lượng dầu thô, condensate và khí thiên nhiên của Vietsovpetro, kể cả phần dầu thô, condensate, khí lãi của các phía tham gia, sau khi trừ đi sản lượng dầu thô, condensate và khí thiên nhiên nộp thuế tài nguyên, khi xuất khẩu thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, và thuế đặc biệt khi tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.
Tuy nhiên Vietsovpetro không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô, condensate, khí thiên nhiên tiêu thụ tại thị trường Việt Nam...
Thông tư 176 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.


(Theo Thời báo Tài chính)

Theo cohoigiaothuong.com.vn