Cơ hội giao thương - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.
Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016. Trong đó, Thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố về an toàn thực phẩm do các sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp phụ trách chỉ đạo.
Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng; phụ gia và nguyên liệu thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, các vụ việc mang tính thời sự, các vụ việc phức tạp, các phản ánh của nhân dân, các cơ quan truyền thông và theo yêu cầu của UBND Thành phố theo địa bàn đã được phân công; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Đề xuất thanh tra công vụ đối với những cán bộ, công chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm, xác lập hồ sơ vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan.

Trường hợp hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm xử lý thuộc ngành nào thì kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền của ngành đó để xử lý.
Trường hợp khi phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời xác lập hồ sơ vụ việc vi phạm chuyển cơ quan công an để được xách minh, xử lý đúng quy định pháp luật. Thời gian kiểm tra từ nay đến 31/12/2016.

Các số điện thoại trực đường dây nóng của 5 đoàn như sau: 0437 757 277 (Sở Y tế); 1900 585 826 (Sở Công thương); 0433 800 115 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông). Các sở có trách nhiệm bố trí cán bộ trực 24/24 giờ và báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo Sở để chỉ đạo giải quyết.

Liên Hoa

Theo cohoigiaothuong.com.vn