Cơ hội giao thương - Ngày 26/5/2016, tại TP.Hồ Chí Minh, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) đã tổ chức lớp tập huấn công tác công đoàn cho các chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2016 khu vực phía Nam. Trước đó, CĐDKVN cũng tổ chức lớp tập huấn tương tự cho các đơn vị dầu khí phía Bắc.


Tham dự khai giảng lớp học có Phó Chủ tịch thường trực CĐDKVN Trần Ngọc Dũng và 103 học viên là các chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở. PV GAS tham gia ở cả 2 lớp tập huấn tổng cộng 17 học viên là 17 chủ tịch công đoàn của các đơn vị trực thuộc và thành viên của PV GAS.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Ngọc Dũng nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đồng chí cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở căn cứ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nội dung tập huấn để tổ chức các khóa đào tạo cơ sở nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn cấp sơ sở để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Giảng viên Phan Văn Sơn chia sẻ kinh nghiệm cho các Chủ tịch CĐCS khu vực phía Nam
Trong khóa tập huấn, giảng viên Phan Văn Sơn, Trưởng khoa giáo dục thường xuyên, Trường đại học Công đoàn đã trình bày những kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức hoạt động cho các công đoàn cơ sở. Các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở sôi nổi thảo luận, trực tiếp trao đổi những vấn đề còn vướng mắc và được giảng viên giải đáp chi tiết những tình huống thường gặp trong hoạt động tại các công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh lớp học
Với những hiệu quả thiết thực, lớp tập huấn góp phần nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ công đoàn cho chủ tịch CĐCS cũng như các cán bộ công đoàn cơ sở vừa có kiến thức rộng và sâu, vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết về giai cấp công nhân, công đoàn và pháp luật; có khả năng nhạy bén xử lý nhanh các thông tin; thấu hiểu tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; biết tổ chức, tập hợp, lôi cuốn người lao động tạo thành sức mạnh đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Liên Hoa

Theo cohoigiaothuong.com.vn