Cơ hội giao thương - Hội nghị hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ diễn ra ngày 26/5/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 đường Lê Hồng Phong) Hà Nội.


Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phố Hà Nội, một số tỉnh phía Bắc, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho vùng ĐBSCL và được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, các bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội, đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội cho vùng ĐBSCL, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Liên Hoa

Theo cohoigiaothuong.com.vn

View more random threads: