Cơ hội giao thương - New Zealand bắt đầu triển khai kế hoạch hỗ trợ Việt Nam phát triển trồng và xuất khẩu thanh long, hướng tới mục tiêu giúp Việt Nam trở thành nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới.


New Zealand bắt đầu triển khai kế hoạch hỗ trợ Việt Nam phát triển trồng và xuất khẩu thanh long, hướng tới mục tiêu giúp Việt Nam trở thành nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới.
Viện Nghiên cứu cây trồng và lương thực New Zealand thông báo bắt đầu chương trình hợp tác đặc biệt với Việt Nam, theo dự án do Chương trình hỗ trợ New Zealand tài trợ, nhằm giúp nâng cao chất lượng quả thanh long của Việt Nam.

Theo chương trình có thời hạn 5 năm này, Viện nghiên cứu trên sẽ phối hợp với các chuyên gia tại hai cơ quan của Việt Nam là Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam và Phân viện Cơ điện Nông nghiệp sau thu hoạch để cho ra đời loại thanh long chất lượng cao, kháng nhiều loại bệnh.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tăng cường bảo đảm hệ thống sau thu hoạch và công nghệ sản xuất bền vững sẽ giúp Việt Nam đáp ứng yêu cầu cao của thị trường quốc tế, đồng thời cải thiện thu nhập cho nông dân trồng thanh long cũng như những người tham gia dây chuyền cung cấp sản phẩm này.

Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ đào tạo nông dân trồng thanh long, công nhân đóng gói ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả phương thức sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Viện nghiên cứu cây trồng và lương thực New Zealand cho biết dự án sẽ tạo mô hình cho các chương trình hợp tác khác nhằm phát triển các giống cây ăn quả vùng nhiệt đới. Về dài hạn, sự hợp tác sẽ bao gồm cả mục tiêu phát triển thương hiệu quốc tế.


(Theo TTXVN)

Theo cohoigiaothuong.com.vn