Cơ hội giao thương - Hiện Đan Mạch đứng thứ 25/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.


Hiện Đan Mạch đứng thứ 25/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 1/2015, Đan Mạch đứng thứ 25/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với 111 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư là 705.26 triệu USD.
Về hợp tác phát triển, viện trợ của Đan Mạch dành cho Việt Nam vẫn duy trì ở mức khá cao trong thời gian qua (trung bình hàng năm đạt khoảng 64 triệu USD/năm). Tháng 9/2013, hai bên đã ký kết Hiệp định khung mới về Chương trình tài chính doanh nghiệp Danida, theo đó Việt Nam sẽ tiếp tục được ưu tiên sử dụng khoản vốn vay ưu đãi trong thời gian tới để đầu tư các lĩnh vực như: Tăng trưởng xanh, giáo dục, thực phẩm, nông nghiệp và y tế.
Trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Đối tác toàn diện Việt Nam – Đan Mạch, Phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Đan Mạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Hợp tác Phát triển và Thương mại Đan Mạch Mogens Jensen đồng chủ trì đã được tổ chức ngày 19/1/2015 tại Hà Nội.
Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng đã ghi nhận những bước phát triển nhanh trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương giữa Việt Nam – Đan Mạch trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hai nước đã trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2013 và ký kết Kế hoạch hành động cụ thể năm 2014.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, hai Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, thông qua những biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp của hai bên; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả để xử lý kịp thời những khó khăn/vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư.
Trên tinh thần hợp tác thông qua cơ chế họp Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ, hai bên tin tưởng rằng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, tương xứng với tiềm năng sẵn có của hai bên và góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động Đối tác toàn diện mà hai bên đã cam kết.
(Theo VOV)

Theo cohoigiaothuong.com.vn