Chào mừng đến với Hội những người yêu thích Sam Sung Việt Nam.
  • Login:

Tìm trong

Tìm Chủ đề - xin hỏi các bạn note 4 của mình đang ở 6.0 XEO muốn về lại 5.1 XXv thì làm thế nào?

Tùy chọn thêm