Chào mừng đến với Hội những người yêu thích Sam Sung Việt Nam.
  • Login:

Tìm trong

Tìm Chủ đề - Note 4 N910C lên 5.1.1 lag và không ổn định

Tùy chọn thêm