Cơ hội giao thương - 3 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,27 triệu USD thủy sản. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm 18,62% tổng giá trị xuất khẩu.


3 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,27 triệu USD thủy sản. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm 18,62% tổng giá trị xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3/2015 ước đạt 417 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2015 đạt 1,27 triệu USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2014.
Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 18,62% tổng giá trị xuất khẩu. Trong 2 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 159,05 triệu USD, giảm 40,22% so với cùng kỳ năm 2014.
Xuất khẩu sang Nhật Bản cũng giảm đáng kể với mức giảm là 11,73%. Xuất 0 khẩu tăng trưởng ở các thị trường như Trung Quốc (tăng 47,3%), Mehico (tăng 42,81%), Thái Lan (tăng 8,73%), Hàn Quốc tăng (1,91%).
Bộ Nông nghiệp cho biết, 3 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 264 tỷ USD thủy sản, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2014. Hai thị trường nhập khẩu chính trong hai tháng đầu năm 2015 là Ấn Độ (30,5% thị phần) và Nauy (chiếm 8,9% thị phần). Đáng chú ý là 2 thị trường Hàn Quốc (đứng thứ 3, chiếm 8,2% thị phần) và Trung Quốc (đứng thứ 5, chiếm 6,4% thị phần) có xu hướng tăng trưởng mạnh, với mức tăng tương ứng là gấp 2,92 lần và gấp 2,02 lần so với cùng kỳ năm 2014./.(Theo VOV)

Theo cohoigiaothuong.com.vn