Cơ hội giao thương - Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) vừa quyết định tiến hành tái điều tra để xác định lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ Việt Nam.
Thép ống (ảnh minh họa).

Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) vừa quyết định tiến hành tái điều tra để xác định lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ Việt Nam.
Các thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Canada cho biết sản phẩm bị điều tra là ống thép dẫn dầu (OCTG) có các mã HS 7304.29; 7304.39; 7304.59; 7306.29; 7306.30; 7306.50; 7306.90.

Theo thông báo của CBSA, chương trình tái điều tra lần này nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra ngày 2/4 về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của Canada.

Trong khuôn khổ vụ việc tái điều tra lần này, CBSA sẽ tiến hành thu thập thông tin liên quan đến mục 20 của Đạo luật những Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA) để đánh giá về vấn đề kinh tế thị trường đối với ngành thép Việt Nam (bao gồm cả ngành OCTG).

Theo thông báo của CBSA, kết quả của vụ việc này có thể sẽ được áp dụng cho vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với Việt Nam và các vụ việc diễn tra trong tương lai.

Dự kiến lộ trình vụ việc là ngày 4/4 khởi xướng tái điều tra; ngày 10/6 là hạn trả lời cho Chính phủ và doanh nghiệp nước xuất khẩu. Ngày 24/8 sẽ đóng hồ sơ và ngày 31/8 là hạn cuối để các bên đưa ra các lập luận về vụ việc. Đến ngày 8/9 sẽ là phản biện của các bên về lập luận trên và ngày 30/9/2019 sẽ có kết luận của CBSA về vụ việc tái điều tra.


(Theo TTXVN)

Theo cohoigiaothuong.com.vn