Quy định TCVN 7887:2008 đã được dùng cho những sản phẩm màng phản quang dùng cho những biển báo hiệu đường bộ hiện nay.

Tiêu chuẩn giấy phản quang đã đưa ra để cải thiện chất lượng của các loại biển báo giao thông hiện tại, góp phần nâng cao thêm nữa trong vấn đề giảm thiểu các trường hợp tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng con người và của cải. Dựa vào đó, tiêu chí này được ứng dụng từ năm 2009, do Bộ Giao thông vận tải chỉ thị những cấp ban ngành lúc thực hiện các công trình đường bộ bởi những đơn vị quản lý khắp đất nước. trong đó, các công trình mà chưa sử dụng tiêu chuẩn này cần phải chứa kế hoạch và lộ trình thay thế để đảm bảo tính an toàn cho người tham gia giao thông.

Riêng đối với có rất nhiều khi khai thác thế nhưng màng phản quang chưa ứng dụng theo TCVN 7887:2008, Sở ĐBVN và những Bộ Giao thông vận tải cần phải quá trình, lộ trình thay vào đó để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Màng phản quang dùng cho đường bộ bao gồm 10 loại, những loại có một đặc trưng riêng, dành đối với các tuyến đường khác nhau.

Phân nhánh decal phan quang chứa đặt tác dụng phản cao, trung bình tương đối là lớp I và II có tận dụng hạt thủy tinh dạng thấu kínhNhóm cao bao gồm loại III, IV, VI sử dụng hạt thủy tinh hình thái thấu kính và vi lăng kính.trong đó , nhóm rất cao sử dụng lăng kính bất phủ kim loại ở nhóm VII, VIII, IX.đối với mỗi loại màng phản quang, các bạn còn dựa vào công dụng kết dính từ các loại, chia thành 5 nhóm:
  • Nhóm nên áp lực, không phải gia nhiệt
  • Nhóm cần áp lực và gia nhiệt
  • nên áp lực rẻ, không phải gia nhiệt
  • cần áp lực, không cần gia nhiệt, cho phép dán ở nhiệt mức thích hợp
  • không lớp kết dính


Cũng từ đó, những địa điểm khác nhau sẽ sử dụng một loại màng phản quang khác nhau.Ví dụ: màng phản quang sử dụng cho đường cao tốc cần dùng từng loại chứa đặc Khả năng phản lớn và vô cùng hiệu quả tương xứng loại VIII, IX, X bởi những đoạn đường này một cách nguy hiểm, quanh co hạn chế tầm nhìn cần cần phải sự phản quang bắt buộc phải lớn.có đường ô tô cấp lớn nên áp dụng loại III, IV, IX để tăng mức độ phản quang hơn so với có rất nhiều dòng trung bình hay là trung bình tương đối. các khu đông dần, tầm nhìn ngăn ngừa cần sử dụng loại biển này.các loại màng nhóm I, II, III dành cho đường nông thôn hay là ô tô cấp rẻ.Loại vật liệu này ra đời là công cụ hay cho giao thông khiến cho cộng đồng tham gia giao thông đảm bảo an toàn hơn. Trải qua các thời kỳ và thời gian, thiết bị màng phản quang ngày càng được xong, tăng thêm tốt giúp đáp ứng tiêu chuẩn của các loại hoàn cảnh.