Cơ hội giao thương - Báo The Economic Times ngày 26/8/2015 đưa tin ONGC Videsh Ltd (OVL) thuộc tập đoàn thăm dò dầu mỏ-khí đốt tự nhiên (ONGC) của nhà nước Ấn Độ đã xin gia hạn hợp đồng thăm dò tại lô dầu 128 của Việt Nam ở Biển Đông​.


Báo The Economic Times ngày 26/8/2015 đưa tin ONGC Videsh Ltd (OVL) thuộc tập đoàn thăm dò dầu mỏ-khí đốt tự nhiên (ONGC) của nhà nước Ấn Độ đã xin gia hạn hợp đồng thăm dò tại lô dầu 128 của Việt Nam ở Biển Đông.
Đây là lần thứ ba, OVL nộp đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò lô dầu 128 nhằm duy trì lợi ích chiến lược của Ấn Độ tại Biển Đông.

Tháng 5/2006, OVL đã ký hợp đồng chia sẻ sản lượng (production sharing contract -PSC) để thăm dò lô 128, trên diện tích 7.058km2 song kết quả thăm dò không phát hiện trữ lượng dầu-khí.

Năm 2012, OVL đã xin gia hạn hợp đồng thăm dò 2 năm đến tháng 6/2014; tiếp đó xin gia hạn thêm một năm và hết hạn vào ngày 15/6 vừa qua.

Các quan chức OVL cho biết công ty vừa gửi đơn xin gia hạn giai đoạn đầu thêm 1 năm nữa. Cho đến nay, OVL đã đầu tư 50,88 triệu USD cho hoạt động thăm dò tại lô dầu này.

Một quan chức của OVL nói “OVL chưa tìm được hydrocarbons tại lô dầu 128, nhưng sẽ tiếp tục hoạt động vì lợi ích ngoại giao và chiến lược của Ấn Độ trong khu vực”.


(Theo TTXVN)

Theo cohoigiaothuong.com.vn