Cơ hội giao thương - Ngày 12/11/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ từ Ukraine.
Ảnh minh họa. (Nguồn: www.balkaninside.com).

Nguyên nhân Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ (Triticum spp.) từ Ukraine do bị nhiễm mọt thóc (Sitophilus granarius Linnaeus). Đây là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam .

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao cho Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô lúa mỳ nhập khẩu trong thời gian quyết định tạm ngừng nhập khẩu chưa có hiệu lực. Đồng thời thông báo chính thức cho cơ quan thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ukraine biết để có biện pháp khắc phục triệt để. Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ukraine và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn