Cơ hội giao thương - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.


Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) của Bộ Công Thương cho biết mới nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam của nhóm 4 công ty: Công ty cổ phần thép Hòa Phát, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP Thép Việt Ý đại diện cho ngành sản xuất Việt Nam.
Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương xác nhận đơn yêu cầu của Bên yêu cầu là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.
Theo đó, các sản phẩm bị điều tra gồm: phôi thép và thép dài, mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00./

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn