Như hình khoanh đỏ mất thêm cả nút bên trái, mình dại dột xóa bằng Root app delete, thế là mất file apk nào đó, lúc đầu nghĩ là file SystemUi.apk, nhưng đã copy đè nhưng ko phải. Bây giờ muốn tắt tất cả phải vuốt mỏi cả tay. Ai chỉ mình với. Cám ơn nhiều.