Em mới dùng S5 Au được mấy hôm, máy đc cài Rom SphinX V1b- Final, ở Lockscreen không hiển thị thông báo thời tiết, mặc dù em đã tick vào dấu HIỂN THỊ rồi.
Thi thoảng em vào Camera thì máy bị treo cứng, màn hình đen xì, phải tháo pin ra restart lại mới được, cái này khả năng là do Rom đúng ko ah?