Các bác cho hỏi con S5 có cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không vậy ? Em kiểm tra con của em thì không thấy có. Nghe nói là S3, S4 thì có